Flot pokal til Bent Svensson

På årets delegeretmøde i 2024 for Postens Idræts- og Fritidsforbund blev Bent velfortjent hædret med Lederprisen, også kaldet VWVW-uret, nok den fineste pokal der uddeles.

Mødet blev holdt i Julemærkehjemmet, Liljeborg, der ligger i smukke omgivelser ned til Roskilde Fjord. Formanden Birthe Rasmussen holdt en flot tale for Bent og omtalte blandt andet Bents store indsats for vores forenings overlevelse her i Baghuset, hvor han har brugt utallige timer på, på sin egen ydmyge og stille facon, at skabe et stort fællesskab i vores sociale klub.

Bent startede i Postvæsenet i 1979, og var ansat frem til sin pension i 2016, ialt 37 år. Han blev medlem af IF Posten i 1984 og har således 40 års jubilæum i 2024. Han blev formand for bordtennisklubben Posten i 2008 frem til 2023 og for Idrætsforeningen fra 2020 til 2023. Bent har derudover i rigtig mange år har haft en aftale med en række medlemmer om at mødes til træning i bordtennislokalet to faste ugedage hele året, både sommer og vinter.

-------------

Nedenfor er der flere detaljer i klubbens indstilling af Bent Svensson:

Indstilling til at modtage Postens Idræts- og Fritidsforbunds Lederpris også kaldet VWVW-uret efter de 4 personer, Valdemar, Willy, Villy og Werner som skænkede denne pris.

En rigtig god kandidat til at modtage hæderen som årets leder ved delegeretmøde i Roskilde 17/2-24 er Bent Svensson BTK Posten København.

Bent har været ægte postmand i hele sit arbejdsliv, med de glæder og udfordringer dette har resulteret i. Uden tvivl en rigtig god kollega og kammerat. Aldrig selvhævdende, men ydmyg over for opgaverne. Et bedre valg er svært at forestille sig. Han har nu i en hel del år været formand for bordtennisklubben Posten København, og i de seneste år også for IF Posten København, som også omfatter billard- og skytteforeningen. Bent har været en ildsjæl og har ydet en kæmpe indsats i forbindelse med arbejdet for foreningens overlevelse i Baghuset i Valby, fordi økonomien tynges af den store årlige grundskyld og af den løbende nødvendige vedligeholdelse af Baghuset.

Bent har været primus motor og været en af hoveddrivkrafterne i klubbens transformation fra en klub, der hvilede lidt i sig selv, til først at få gennemført en større nødvendig renovering af lokalerne, som fortsat pågår, og derefter få ændret klubbens status til både at blive en +60 klub og en folkeoplysende forening. Derved er klubben nu godt klædt på til dels at søge hjælp via fonde og samtidig at kunne modtage flere medlemmer og få udnyttet, at medlemmerne har adgang til Baghuset døgnet rundt alle ugens dage.

Alt dette i bestræbelserne for at bordtennisklubben, der havde 75 års jubilæum forrige år, kan bestå mange år endnu.

Bent er om nogen manden, der har tegnet klubben, med et stort fællesskab og en høj grad af socialt sigte. Dette gør Baghuset til et rart sted at være.

Foreningen er nu i en så god forfatning, at Bent har kunne aflevere formandsposterne til andre, men det betyder ikke, at han smider tøjlerne. Han fortsætter med at være en kæmpe ildsjæl. På sin egen stille facon får han løst tingene. Både stort og småt. Holdtilmeldinger og resultatindberetninger bliver ordnet, og samtidig sikrer Bent, at der aldrig mangler toiletpapir, kaffe, øl eller vand. I forbindelse med møder, håndværker- eller oprydningsdage møder Bent frem i god tid og har sørget for morgenmad og senere en bid brød. Senest har Bent sørget for en nøgleordning med kode, så alle ikke behøver at have en nøgle.

Det er blevet til utallige arbejdstimer i klubben. Senest har Bent meldt ud, at han vil være i klubben mandag eftermiddag/aften og fredag formiddag, så klubben kan få udnyttet ydertimerne endnu bedre i bestræbelserne på at få flere nye medlemmer.

Selv om Posten også er en konkurrenceklub, hvor et af vores hold sidste år vandt deres række og rykkede op, er vi primært en social klub med rigtig mange ældre medlemmer, som dels har stor glæde og fysisk gavn af at spille bordtennis, men også opnår høj trivsel ved det meget store fællesskab som kendetegner bordtennisklubben.

Bent bør være et oplagt og velfortjent valg til denne pokal fra Posten IF Danmark.