Idrætsforeningen Postens historie

PTIF (Post- og Telegrafvæsenets Idræts Forening) blev stiftet som en selskabelig forening af unge mennesker, der også ønskede at dyrke sport – i første omgang fodbold. Man deltog i DAI-fodbold fra sin start i 1932.

I 1941 tilmelder man sig som Boldklubben Posten i KBU, med Ryparken som hjemmebane.

Fra 1943 spilles der også i Valby Idrætspark.

I 1952 opstår der problemer med økonomien, og man søger tilskud fra Postvæsenet – og det lå så i luften, at tilskuddet herfra kun måtte komme ansatte ved Postvæsenet til gode.

Idrætsforeningen Posten, med flere underafdelinger og flere idrætsgrene på programmet, vedtog derfor i januar 1952 en omorganisation, så man fik en flerstrenget forening; men med krav om, at medlemmerne skulle være ansatte ved P&T. Det fik fodboldafdelingen under IF Posten til at tage sagen i egne hænder – man udmeldte sig af IF Posten og dannede Boldklubben Chang Valby, der fortsætter under KBU, men går nedenom og hjem få år senere. Andre valgte at blive i IF Posten og stiftede en ny BK Posten 23. februar 1952, der blev tilmeldt Postens IFs landsturnering – men problemet var, at man ikke havde banetid. Straks efter tilmeldte man sig DAI – men efter kort tid bliver man uenige med DAI og kommer derefter ind i KBU i juni 1953. Dem har man dog også en kontrovers med pga. arrangement af en række interne kampe mellem de enkelte postkontorer. I stedet bliver det til en række deltagelser internationalt i Postregi og om det danske Postmesterskab.

Sidste deltagelse i senior er i 1994 - herefter stiller Posten kun op i rækker for "ældre". Posten stiller igen op i KBUs seniorrækker i 2009. De står noteret med 23 medlemmer i medlemsstatistikken for 2010. Klubben udgår officielt hos KBU per 1. januar 2011.

Herefter var der følgende foreninger under IF Postens paraply:

Atletik og Svømmeklubben Kbh (Atletik stiftet: 17.4.1939, Svømning stiftet: 7.10.1960, fusioneret den 3.4.1998)
Badmintonklubben Kbh (Stiftet: 5.10.1960)
Billardklubben Kbh (Stiftet: 26.4.1961)
Bordtennisklubben Kbh (Stiftet: 1.10.1947)
Skytteforeningen Kbh (Stiftet: 2.9.1941)
Sportsfiskerklubben Kbh (Stiftet: 23.2.1956)

Efter frasalg af forhuset på Valbygårdsvej 10 i 2018 har foreningen ændret karakter til en åben idrætsforening der tilbyder idræt til alle interesserede i de tre idrætsgrene: bordtennis, billard og skydning. Pga. begrænsede pladsforhold og faciliteter har vi været nødt til at fokusere på seniormedlemmer.